ยินดีต้อนรับสู่คลังสื่อ สคร.9

รายการสื่อ


รหัส รูปภาพ ประเภท รายละเอียด สถานะ ดาวน์โหลด
11

แผ่นพับ
เลขทะเบียน: Mat0011
ชื่อเอกสาร: PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : ฝุ่น PM 2.5
รายละเอียด :
ขนาดสื่อ :


มีสื่อจำนวน 30 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
13

แผ่นพับ
เลขทะเบียน: Mat0012
ชื่อเอกสาร: กินหมูดิบ เสี่ยงไข้หูดับ
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคหูดับ
รายละเอียด : คู่มือการใช้งาน
ขนาดสื่อ : 12mb


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
17

สติ๊กเกอร์
เลขทะเบียน: Mat0017
ชื่อเอกสาร: โรคพิษสุนัขบ้า
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด :
ขนาดสื่อ :


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
21

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0021
ชื่อเอกสาร: 3เก็บป้องกัน3โรค
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 5 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
24

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0024
ชื่อเอกสาร: เก็บบ้าน
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : เก็บบ้าน (3เก็บ)
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 5 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
27

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0027
ชื่อเอกสาร: เก็บขยะ (3เก็บ)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : เก็บน้ำ (3เก็บ)
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 5 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
28

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0028
ชื่อเอกสาร: ไข้เลือดออก
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : ไข้เลือดออก
ขนาดสื่อ : 160x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
29

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0029
ชื่อเอกสาร: กำจัดยุงลายด้วย 3 เก็บป้องกัน 3 โรค
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : กำจัดยุงลาย ด้วย 3 เก็บป้องกัน 3 โรค
ขนาดสื่อ : 160x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
30

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0030
ชื่อเอกสาร: การใช้ทรายทีมีฟอส
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : การใช้ทรายทีมีฟอส วงจรชีวิตยุงลาย
ขนาดสื่อ : 160x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
33

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0033
ชื่อเอกสาร: การใช้ทรายทีมีฟอส
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : การใช้ทรายทีมีฟอส
ขนาดสื่อ : 160x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
41

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0041
ชื่อเอกสาร: พยาธิใบไม้ตับ1
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพยาธิใบไม้ตับ
รายละเอียด : สาเหตุพยาธิใบไม้ตับ
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
42

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0042
ชื่อเอกสาร: พยาธิใบไม้ตับ 2
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพยาธิใบไม้ตับ
รายละเอียด : อาการ การรักษา อันตรายจากพยาธิใบไม้ตับ
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
43

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0043
ชื่อเอกสาร: วงจรการเกิดพยาธิใบไม้ตับ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพยาธิใบไม้ตับ
รายละเอียด : วงจรการเกิดพยาธิใบไม้ตับ
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
44

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0044
ชื่อเอกสาร: ปลาเสี่ยงที่พบพยาธิใบไม้ตับ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพยาธิใบไม้ตับ
รายละเอียด : ปลาเสี่ยงที่พบพยาธิใบไม้ตับ
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
45

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0045
ชื่อเอกสาร: 5 สุขบัญญัติพิชิตพยาธิใบไม้ตับ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพยาธิใบไม้ตับ
รายละเอียด : 5 สุขบัญญัติพิชิตพยาธิใบไม้ตับ สุก ส้วม สะอาด ส่ง สิ่งแวดล้อม
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
46

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0046
ชื่อเอกสาร: อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด : อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ
ขนาดสื่อ : 60x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
47

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0047
ชื่อเอกสาร: ห่าง ป้องกันแพร่เชื้อ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด : ห่าง ป้องกันแพร่เชื้อ
ขนาดสื่อ : 60x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
48

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0048
ชื่อเอกสาร: ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด : ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ขนาดสื่อ : 60x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
49

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0049
ชื่อเอกสาร: ไข้หวัดใหญ่อันตราย แต่ป้องกันได้
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด : ไข้หวัดใหญ่อันตราย แต่ป้องกันได้
ขนาดสื่อ : 60x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
50

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0050
ชื่อเอกสาร: ไข้หวัดใหญ่ติดต่อได้จากกการ ไอ จาม สัมผัส
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด : ไข้หวัดใหญ่ติดต่อได้จากกการ ไอ จาม สัมผัส
ขนาดสื่อ : 60x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
51

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0051
ชื่อเอกสาร: กินร้อน สุก สะอาด
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด : กินร้อน สุก สะอาด
ขนาดสื่อ : 60x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
52

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0052
ชื่อเอกสาร: ปิด (ไข้หวัดใหญ่)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด : ปิด ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอจาม (ไข้หวัดใหญ่)
ขนาดสื่อ : 60x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
53

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0053
ชื่อเอกสาร: ล้าง (ไข้หวัดใหญ่)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด : ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่
ขนาดสื่อ : 60x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
54

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0054
ชื่อเอกสาร: เลี่ยง
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด : หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ขนาดสื่อ : 60x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
55

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0055
ชื่อเอกสาร: หยุด (ไข้หวัดใหญ่)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : หยุดกิจกรรม รักษาตัวอยู่บ้านเมื่อมีอาการป่วย
ขนาดสื่อ : 60x60 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
56

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0056
ชื่อเอกสาร: ถูกกัดข่วนเลีย ต้องทำอย่างไร
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด : ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนให้ครบ
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
57

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0057
ชื่อเอกสาร: คาถา 5 ย.
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด : คาถา 5 ย. อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
58

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0058
ชื่อเอกสาร: ไข้หูดับอันตรายถึงชีวิต
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคหูดับ
รายละเอียด : ไข้หูดับอันตรายถึงชีวิต
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
59

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0059
ชื่อเอกสาร: กินหมูดิบเสี่ยงหูดับ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคหูดับ
รายละเอียด : กินหมูดิบเสี่ยงหูดับ
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
60

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0060
ชื่อเอกสาร: กินสุกกะแซ่บเด้อ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคหูดับ
รายละเอียด : กินสุกกะแซ่บเด้อ
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
61

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0061
ชื่อเอกสาร: โรคพิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัว ป้องกันได้
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด : โรคพิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัว ป้องกันได้
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
63

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0063
ชื่อเอกสาร: รวมสูตรทำความสะอาด
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : รวมสูตรทำความสะอาด
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
64

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0064
ชื่อเอกสาร: 7 ขั้นตอนล้างมือ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : 7 ขั้นตอนล้างมือให้สะอาด จุดไหนบนมือที่มักไม่สะอาด
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
65

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0065
ชื่อเอกสาร: การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
66

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0066
ชื่อเอกสาร: เชื้อไวรัสอยู่ได้นานแค่ไหน
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : เชื้อไวรัสอยู่ได้นานแค่ไหน
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
67

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0067
ชื่อเอกสาร: แหล่งสะสมเชื้อโรค
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : จุดเสี่ยงแหล่งสะสมเชื้อโรค
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 2 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
69

แผ่นพับ
เลขทะเบียน: Mat0069
ชื่อเอกสาร: โรคมือ เท้า ปาก
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคมือ เท้า ปาก
รายละเอียด : โรคมือ เท้า ปาก
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
94

แบ็คดร็อป (ฺBackdrop)
เลขทะเบียน: Mat0092
ชื่อเอกสาร: DMHTTA
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : ป้องกันโควิด ยึดหลัก DMHTTA
ขนาดสื่อ : 3.4x2.34 ม.


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
95

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0095
ชื่อเอกสาร: ODPC9
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : ODPC9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ขนาดสื่อ : 200x80 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
96

แบ็คดร็อป (ฺBackdrop)
เลขทะเบียน: Mat0094
ชื่อเอกสาร: สคร.9 นครราชสีมา
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : สคร.9 นครราชสีมา
ขนาดสื่อ : 2.74x2.3 ม.


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
97

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0096
ชื่อเอกสาร: เอาจริงให้ยุงสิ้นซาก
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : เอาจริงให้ยุงสิ้นซาก
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
106

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0009
ชื่อเอกสาร: 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
111

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0016
ชื่อเอกสาร: ภัยสุขภาพช่วงฤดูร้อน
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : ภัยสุขภาพช่วงฤดูร้อน
ขนาดสื่อ : 1000x1000 px


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
112

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0010
ชื่อเอกสาร: ฮีทสโตรก
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : ฮีทสโตรก
ขนาดสื่อ : 1000x1000 px


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
116

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0025
ชื่อเอกสาร: วงจรชีวิตบุหรี่
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : เหล้า บุหรี่ แอลกอฮอล์
รายละเอียด : วงจรชีวิตบุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้่อม
ขนาดสื่อ : 1000x1000 px


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
117

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0031
ชื่อเอกสาร: เตือนภัย อย่ากินไส้กรอกไม่มีแหล่งที่มา
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : เตือนภัย อย่ากินไส้กรอกไม่มีแหล่งที่มา
ขนาดสื่อ : 1000x1000 px


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
118

แผ่นพับ
เลขทะเบียน: Mat0032
ชื่อเอกสาร: โรคโควิด 19 ภาษาอังกฤษ
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : จะใช้ชีวิตอย่างไร เมื่อโควิด 19 กลายเป็นประจำถิ่น
ขนาดสื่อ : แผ่นพับ


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
119

แผ่นพับ
เลขทะเบียน: Mat0034
ชื่อเอกสาร: โรคโควิด 19 ภาษาเขมร
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : จะใช้ชีวิตอย่างไร เมื่อโควิด19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น
ขนาดสื่อ : แผ่นพับ


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
120

แผ่นพับ
เลขทะเบียน: Mat0035
ชื่อเอกสาร: โรคโควิด 19 ภาษาลาว
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : จะใช้ชีวิตอย่างไร เมื่อโควิด19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น
ขนาดสื่อ : แผ่นพับ


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
121

แผ่นพับ
เลขทะเบียน: Mat0036
ชื่อเอกสาร: โรคโควิด 19 ภาษาพม่า
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : จะใช้ชีวิตอย่างไร เมื่อโควิด19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น
ขนาดสื่อ : แผ่นพับ


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
122

แผ่นพับ
เลขทะเบียน: Mat0037
ชื่อเอกสาร: โรคโควิด 19 ภาษาไทย
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : จะใช้ชีวิตอย่างไร เมื่อโควิด19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น
ขนาดสื่อ : แผ่นพับ


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
124

โปสเตอร์
เลขทะเบียน: Mat0038
ชื่อเอกสาร: โรคโควิด 19 ภาษาพม่า
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น
ขนาดสื่อ : โปสเตอร์


มีสื่อจำนวน 20 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
125

โปสเตอร์
เลขทะเบียน: Mat0039
ชื่อเอกสาร: โรคโควิด 19 ภาษาเขมร
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น
ขนาดสื่อ : โปสเตอร์


มีสื่อจำนวน 20 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
126

โปสเตอร์
เลขทะเบียน: Mat0040
ชื่อเอกสาร: โรคโควิด 19 ภาษาอังกฤษ
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น
ขนาดสื่อ : โปสเตอร์


มีสื่อจำนวน 50 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
128

โปสเตอร์
เลขทะเบียน: Mat0062
ชื่อเอกสาร: โรคโควิด 19 ภาษาลาว
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น
ขนาดสื่อ : โปสเตอร์


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
131

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0074
ชื่อเอกสาร: วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด : วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
132

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0075
ชื่อเอกสาร: ระวัง โรคมือเท้าปาก
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคมือ เท้า ปาก
รายละเอียด : ระวัง โรคมือเท้าปาก หน้าฝนนี้ ดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
136

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0078
ชื่อเอกสาร: Health Literasy
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : Health Literasy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขนาดสื่อ : 160x60 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
137

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0079
ชื่อเอกสาร: K-Shape
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : K-Shape 5 ทักษะเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขนาดสื่อ : 160x60 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
138

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0080
ชื่อเอกสาร: เข้าถึง (K-Shape)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : เข้าถึง (K-Shape)
ขนาดสื่อ : 160x60 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
139

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0081
ชื่อเอกสาร: เข้าใจ (K-Shape)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : เข้าใจ (K-Shape)
ขนาดสื่อ : 160x60 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
141

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0082
ชื่อเอกสาร: ไต่ถาม (K-Shape)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : ไต่ถาม (K-Shape)
ขนาดสื่อ : 160x60 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
142

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0083
ชื่อเอกสาร: ตัดสินใจ (K-Shape)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : ตัดสินใจ (K-Shape)
ขนาดสื่อ : 160x60 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
143

โรลอัพ
เลขทะเบียน: Mat0084
ชื่อเอกสาร: นำไปใช้ (K-Shape)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : นำไปใช้ (K-Shape)
ขนาดสื่อ : 160x60 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
144

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0085
ชื่อเอกสาร: เข้าถึง
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : เข้าถึง
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
145

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0086
ชื่อเอกสาร: เข้าใจ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : เข้าใจ
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
146

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0087
ชื่อเอกสาร: ไต่ถาม
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : ไต่ถาม
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
147

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0088
ชื่อเอกสาร: ตัดสินใจ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : ตัดสินใจ
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
148

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0089
ชื่อเอกสาร: นำไปใช้
ผู้ผลิต : นำไปใช้
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : นำไปใช้
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
149

ไวนิล
เลขทะเบียน: Mat0090
ชื่อเอกสาร: โรคพิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัว ป้องกันได้
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด : โรคพิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัว ป้องกันได้
ขนาดสื่อ : 2.5x1 ม.


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
150

ไวนิล
เลขทะเบียน: Mat0091
ชื่อเอกสาร: คาถา 5 ย.
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด : คาถา 5 ย. ป้องกันพิษสุนัขบ้า
ขนาดสื่อ : 2.5x1 ม.


มีสื่อจำนวน 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
151

ไวนิล
เลขทะเบียน: Mat0093
ชื่อเอกสาร: ระวัง กินหมูดิบเสี่ยงหูดับ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคหูดับ
รายละเอียด : ระวัง กินหมูดิบเสี่ยงไข้หูดับ
ขนาดสื่อ : 2.5x1 ม.


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
155

สป็อตวิทยุ (Radio spot)
เลขทะเบียน: Mat0100
ชื่อเอกสาร: โรคไข้หูดับ (เขตสุขภาพที่ 9)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคหูดับ
รายละเอียด : โรคไข้หูดับ (เขตสุขภาพที่ 9)
ขนาดสื่อ : 4 ไฟล์


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
157

สป็อตวิทยุ (Radio spot)
เลขทะเบียน: Mat0102
ชื่อเอกสาร: โรคพิษสุนัขบ้า (เขตสุขภาพที่ 9)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด : โรคพิษสุนัขบ้า
ขนาดสื่อ : 4 ไฟล์


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
164

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0108
ชื่อเอกสาร: อากาศเปลี่ยน ไข้หวัดใหญ่ต้องระวัง
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด : ไข้หวัดใหญ่
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
20

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0020
ชื่อเอกสาร: 3เก็บป้องกัน3โรค
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : 3 เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บนำ้
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 5 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
26

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0026
ชื่อเอกสาร: เก็บน้ำ (3เก็บ)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : เก็บน้ำ (3เก็บ)
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


มีสื่อจำนวน 4 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
68

แผ่นพับ
เลขทะเบียน: Mat0068
ชื่อเอกสาร: โรคเมอลิออยด์
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคเมลิออยโดสิส
รายละเอียด : โรคเมอลิออยด์
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


มีสื่อจำนวน 20 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
127

โปสเตอร์
เลขทะเบียน: Mat0070
ชื่อเอกสาร: โรคโควิด 19 ภาษาไทย
ผู้ผลิต : กรมควบคุมโรค
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น
ขนาดสื่อ : โปสเตอร์


มีสื่อจำนวน 49 ชิ้น


ดาวน์โหลด

ขอเบิก/ยืมสื่อ
98

ป้ายมือถือ
เลขทะเบียน: Mat0001
ชื่อเอกสาร: ยุงลาย 1 ตัวออกลูกได้ 500 ตัว
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : ยุงลาย 1 ตัวออกลูกได้ 500 ตัว
ขนาดสื่อ : 50x50 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
99

ไวนิล
เลขทะเบียน: Mat0002
ชื่อเอกสาร: หยุดไข้เลือดออกเริ่มต้นที่เรา
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : หยุดไข้เลือดออกเริ่มต้นที่เรา
ขนาดสื่อ : 240x120 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
100

ไวนิล
เลขทะเบียน: Mat0003
ชื่อเอกสาร: ยับยั้งโควิดพิชิตไข้เลือดออก
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : ยับยั้งโควิดพิชิตไข้เลือดออก
ขนาดสื่อ : 240x120 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
101

ไวนิล
เลขทะเบียน: Mat0004
ชื่อเอกสาร: หน้าฝนระวังยุงลาย
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
รายละเอียด : หน้าฝนระวังยุงลาย
ขนาดสื่อ : 240x120 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
102

ไวนิล
เลขทะเบียน: Mat0005
ชื่อเอกสาร: เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุง
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุง
ขนาดสื่อ : 240x120 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
103

ไวนิล
เลขทะเบียน: Mat0006
ชื่อเอกสาร: กำจัดยุงลายด้วย 3 เก็บป้องกัน 3 โรค
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : กำจัดยุงลายด้วย 3 เก็บป้องกัน 3 โรค
ขนาดสื่อ : 240x120 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
104

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0007
ชื่อเอกสาร: ตรุษจีนยุคโควิด New normal
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคโควิด 2019
รายละเอียด : ตรุษจีนยุคโควิด New normal
ขนาดสื่อ : 1000x1000 px


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
105

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0008
ชื่อเอกสาร: ตรุษจีนเลือกซื้อของปลอดภัย
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : ตรุษจีนเลือกซื้อของปลอดภัย
ขนาดสื่อ : 2250x1125 px


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
107

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0014
ชื่อเอกสาร: อันตรายจากควันธูป
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : อันตรายจากควันธูป
ขนาดสื่อ : 1000x1000 px


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
108

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0015
ชื่อเอกสาร: พยาธิปอดหนู สายกินดิบต้องระวัง
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : พยาธิปอดหนู สายกินดิบต้องระวัง
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
109

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0018
ชื่อเอกสาร: 5 โรคที่ต้องระวังในหน้าร้อน
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : 5 โรคที่ต้องระวังในหน้าร้อน
ขนาดสื่อ : 1000x1000 px


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
110

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0013
ชื่อเอกสาร: ปลอดภัยจากโรคทางเดินอาหารและน้ำ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : ปลอดภัยจากโรคทางเดินอาหารและน้ำ
ขนาดสื่อ : 1000x1000 px


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
113

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0019
ชื่อเอกสาร: เช็คลิสต์ จุดเสี่ยงต่อการจมน้ำ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : เด็กจมน้ำ
รายละเอียด : จุดเสี่ยงต่อการจมน้ำ
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
114

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0022
ชื่อเอกสาร: ระวังเด็กจมน้ำ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : เด็กจมน้ำ
รายละเอียด : ระวังเด็กจมน้ำ
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
115

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0023
ชื่อเอกสาร: ก้นบุหรี่มีสารเคมี
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : เหล้า บุหรี่ แอลกอฮอล์
รายละเอียด : ก้นบุหรี่มีสารเคมี
ขนาดสื่อ : 1000x1000 px


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
123

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0071
ชื่อเอกสาร: ไข้เลือดออกภัยร้ายใกล้ตัวคุณ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : ไข้เลือดออกภัยร้ายใกล้ตัวคุณ
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
129

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0072
ชื่อเอกสาร: RSV ไวรัสตัวร้าย
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
130

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0073
ชื่อเอกสาร: ฉี่หนู อันตรายที่มาพร้อมกับฝน
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคฉี่หนู
รายละเอียด : ฉี่หนู อันตรายที่มาพร้อมกับฝน
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
133

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0076
ชื่อเอกสาร: วันหัวใจโลก
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : ์NCD
รายละเอียด : 19 กันยายน 65 วันหัวใจโลก ใช้ใจเพื่อรักษาหัวใจทุกดวง
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
134

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0076
ชื่อเอกสาร: ระวัง กินหมูดิบเสี่ยงติดเชื้อไข้หูดับ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคหูดับ
รายละเอียด : ระวัง กินหมูดิบเสี่ยงติดเชื้อไข้หูดับ
ขนาดสื่อ : 17x11 นิ้ว


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
135

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0077
ชื่อเอกสาร: เมนูเสี่ยงติดเชื้อไข้หูดับ
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคหูดับ
รายละเอียด : เมนูเสี่ยงติดเชื้อไข้หูดับ
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
152

สป็อตวิทยุ (Radio spot)
เลขทะเบียน: Mat0097
ชื่อเอกสาร: กฎหมายสุรา เขตสุขภาพที่ 9
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : เหล้า บุหรี่ แอลกอฮอล์
รายละเอียด : กฎหมายสุรา เขตสุขภาพที่ 9
ขนาดสื่อ : 4 ไฟล์


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
153

สป็อตวิทยุ (Radio spot)
เลขทะเบียน: Mat0098
ชื่อเอกสาร: 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค เขตสุขภาพที่ 9
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
ขนาดสื่อ : 4 ไฟล์


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
154

สป็อตวิทยุ (Radio spot)
เลขทะเบียน: Mat0099
ชื่อเอกสาร: ป้องกันไข้เลือดออก และห้ามซื้อยากินเอง (เขตสุขภาพที่ 9)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้เลือดออก
รายละเอียด : ป้องกันไข้เลือดออก และห้ามซื้อยากินเอง (เขตสุขภาพที่ 9)
ขนาดสื่อ : 4 ไฟล์


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
156

สป็อตวิทยุ (Radio spot)
เลขทะเบียน: Mat0101
ชื่อเอกสาร: ไข้ปวดข้อยุงลาย (เขตสุขภาพที่ 9)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
รายละเอียด : ไข้ปวดข้อยุงลาย (เขตสุขภาพที่ 9)
ขนาดสื่อ : 4 ไฟล์


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
158

สป็อตวิทยุ (Radio spot)
เลขทะเบียน: Mat0103
ชื่อเอกสาร: เห็ดพิษ (เขตสุขภาพที่ 9)
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : เห็ดพิษ
ขนาดสื่อ : 4 ไฟล์


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
159

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0104
ชื่อเอกสาร: ไข้หวัดนก
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : ไข้หวัดนก
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
160

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0105
ชื่อเอกสาร: โรคเมลิออยด์ ติดเชื้อจากน้ำและดินอันตรายถึงชีวิต
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคเมลิออยโดสิส
รายละเอียด : โรคเมลิออยด์ ติดเชื้อจากน้ำและดินอันตรายถึงชีวิต
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
161

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0106
ชื่อเอกสาร: ไวรัสโนโรสู่มื้ออันตราย
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : ไวรัสโนโรสู่มื้ออันตราย
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด
162

ใบปลิว
เลขทะเบียน: Mat0107
ชื่อเอกสาร: อหิวาตกโรค ชะล่าใจอาจตายได้
ผู้ผลิต : สคร.9
ชื่อโรค : โรคอื่นๆ
รายละเอียด : อหิวาตกโรค ชะล่าใจอาจตายได้
ขนาดสื่อ : 21 x 29.7 ซม


สื่อหมด


ดาวน์โหลด